Hakkımızda

• Biz Kimiz? •

Melekler Evi Anaokulumuz , 600 m2 kapalı 400 m2 bahçe ve oyun alanlı binada faaliyetlerini gerçekleÅtirmektedir.100 m2 iç oyun salonu ile hava Åartlarının uygun olmaması durumunda da geniÅ , ferah oyun olanagı saÄlanmıÅtır.

•Çocuklarımızın teknoloji ile erken yaÅta tanıÅarak farklı eÄitim etkinliklerini yapmaları için her sınıfımızda televizyon ve DVD player gibi metaryeller bulunmaktadır.
•Hem Åehir merkezinde olup hem de Åehir gürültüsü ve trafiÄinden uzak olan yuvamızda tüm sınıflarımız güneÅ görmektedir.
•Sınıflar yaÅ gruplarına 3,4,5,6 yaÅ olarak gruplara ayrılmıÅtır. Her sınıfta kukla, evcilik, kitap , blok , tamir köÅeleri çocukların ilgilerini çekecek Åekilde hazırlanmıÅtır. Yemekhane, mutfak ve tuvalet gibi ıslak zeminler ise fayansla kaplıdır.
•Isıtma sistemi, doÄalgazla saÄlanmaktadır.
•Melekler Evi Anaokulu, ebeveynlerin çocuÄun hayatındaki en önemli kiÅiler olduÄu ve eÄitimin “okul-aile-çocuk üçgeni” içinde olması gerektiÄi bilinci ile kapılarını her zaman velilerine açık tutmakta ve veliler her konularda bilgilendirilmektedir.
•Gezi, gözlem, deney ve eÄitimi pekiÅtirici programlarla çocukların geliÅimi desteklenmektedir.